UWAGA !!!

REJESTRUJĄC SIĘ NA STRONIE

AKCEPTUJESZ REGULAMIN ZNAJDUJĄCY SIĘ PONIŻEJ


Regulamin

§ 1 Słowniczek

Galeria - strony internetowe znajdujące się pod adresem: http://mttolo.webiq.pl, służące prezentacji zdjęć
zamieszczanych przez Administratorów.

Użytkownik - każda osoba, która po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem,
zaakceptowała jego postanowienia.

Nieaktywne konto - za konto nieaktywne uznaje się to na którym Użytkownik
nie logował się do systemu przez 6 miesięcy.

§ 2 Logowanie

Użytkownik uzyskuje prawo do zamieszczania zdjęć w Galerii i dodawania Komentarzy,
po uprzednim zalogowaniu się na utworzone przez siebie, indywidualne konto.

§ 3 Albumy

Zdjęcia w Galerii prezentowane są w formie albumów (dalej Albumy) - rozumianych jako seria zdjęć, tworzonych przez Administratorów.
Filmy są publikowane w formie plików multimedialnych i udostępniane przez Administratorów.
Za zgodą Administratorów można opublikować zdjęcia lub filmy po uprzednim podaniu ich autora.

§ 4 Prawa autorskie

W Galerii można zamieszczać wyłącznie zdjęcia, co do których zamieszczający je Użytkownik posiada prawa autorskie lub odpowiednią licencję od autora.
Poprzez zamieszczenie zdjęcia w Galerii Użytkownik wyraża zgodę na jego nieodpłatną publikację w Galerii.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw autorskich przysługujących osobie trzeciej na skutek zamieszczenia zdjęcia w Galerii przez Użytkownika.
W przypadku stwierdzenia, iż doszło do naruszenia praw autorskich, prosimy o kontakt pod adresem galeria@mttolo.webiq.pl.
Jeżeli naruszenie praw autorskich zostanie potwierdzone, Administrator zobowiązuje się niezwłocznie usunąć sporne zdjęcie z Galerii i powiadomić o naruszeniu Użytkownika, który zamieścił to zdjęcie w Galerii.

Kopiowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystanie w jakikolwiek sposób zdjęć znajdujących się w Galerii dozwolone jest wyłącznie za zgodą autora zdjęcia.

Zdjęcia umieszczone na portalach internetowych ze znakiem wodnym strony (www.mttolo.webiq.pl) są nielegalnie skopiowane, ponieważ te które udostępnia Administrator nie posiadają znaku wodnego i co do tych publikacji będą podjęte konsekwencje cywilno-prawne.

§ 5 Uprawnienia VIP-a

UŻYTKOWNIK posiadający uprawnienia VIP będzie miał pełny dostęp do oglądania i pobierania zdjęć i filmów w pełnej rozdzielczości bez znaków wodnych oraz z możliwością publikowania zdjęć i filmów na prywatnym portalu społecznościowym (dotyczy pojedynczych zdjęć). W przypadku chęci publikacji całych galerii na portalach internetowych oraz stronach  DRUŻYN i KLUBÓW należy skontaktować się z administratorem strony. Zainteresowanych zasadą działania udziału VIP oraz o wszelkie inne informacje proszę o kontakt mailowy na adres kontovip@vp.pl

§ 6 Komentarze

Każdy Użytkownik ma możliwość zamieszczania komentarzy do zdjęć (dalej komentarze).
Zabrania się zamieszczania komentarzy, które mogą naruszyć dobra osobiste osób trzecich, obrażać Użytkowników galerii, a także komentarzy zawierających wulgaryzmy (komentarze takie zostaną niezwłocznie usunięte przez Administratorów).
Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.
Komentarze wystawione pod zdjęciami, dalej pozostają w serwisie nawet po usunięciu przez ich autora konta w galerii.

§ 7 Uprawnienia Administratora

Administratorzy Strony zastrzegają sobie prawo ingerencji w zawartość Albumów i Komentarzy, w szczególności do usuwania zdjęć i treści naruszających zasady określone w niniejszym regulaminie.
Administratorzy Strony mają również prawo do zablokowania oraz usunięcia konta Użytkownika, który dopuścił się naruszenia niniejszego regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, decydujący głos mają Administratorzy Strony.
Administratorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia nieaktywnego konta bez uprzedniego informowania o tym fakcie Użytkownika.

§ 8 Dane osobowe

Każda osoba tworząca swoje indywidualne konto za pomocą formularza zobowiązana jest do podania prawdziwych informacji.
Informacje, o których mowa powyżej konieczne są wyłącznie dla zapewnienia funkcjonalności serwisu, nie zostaną wykorzystane do żadnej działalności komercyjnej.

§ 9 Zmiana regulaminu

Administratorzy strony www.mttolo.webiq.pl zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.